2744 2938 2623 9000 ecjobs@nextdigital.com.hk 香港新界將軍澳工業村駿盈街8號

學海無涯

學海無涯
我要做秘書 做老闆左右手
22-06-2017

上COURSE
唔只做小丑咁簡單 仲要識變魔術扭波玩雜耍
22-06-2017

學海無涯
理論實務兼備 學做物業管理人員
15-06-2017

上COURSE
學項目策劃技巧 與商場討價還價
15-06-2017

學海無涯
DSE畢業生啱讀 殯儀策劃師入行有法
08-06-2017

學海無涯
DSE畢業生啱讀 學睇數據做分析員
01-06-2017

上COURSE
學識營養及體重控制 夏天唔怕肥
01-06-2017

學海無涯
啱DSE畢業生報讀 學設計遊戲做playgroup導師
25-05-2017

上COURSE
AR技術學汽車維修
25-05-2017
優越僱主